Poleć nas

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

Rafał

Rafał

Oc

W 2020 roku wzrastają opłaty karne za brak OC.

W tym roku właściciel samochodu osobowego w sytuacji, w której nie będzie miał ważnej polisy przez ponad 14 dni zapłaci, aż 5200 złotych kary. Oznacza to, że kwota ta wzrosła o 700 złotych w stosunku do roku ubiegłego.

W przypadku pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów, podwyżka jest jeszcze większa i wynosi 1050 złotych, w przypadku ponad 14-dniowej przerwy w ubezpieczeni

Przypominamy, że opłaty karne są wyznaczane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom. Z powyższych przepisów wynika również wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
powyżej 14 dni 5 200 zł 7 800 zł 870 zł 260 zł
od 4 do 14 dni 2 600 zł 3 900 zł 430 zł 260 zł
do 3 dni 1 040 zł 1 560 zł 170 zł 260 zł

źródło: UFG

Dlaczego kary finansowe za brak OC są wyższe w 2020 roku?

Kwota kar za niewywiązanie się z obowiązku opłaty OC uzależniona jest od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 roku wzrosła ona z 2250 zł do 2600 zł brutto. W tej sytuacji, wzrasta wysokość opłat karnych.

Zachęcamy do współpracy z naszą Agencja.

Zadzwonimy i przypomnimy o kończącym się ubezpieczeniu. W tym już nasza głowa, żeby kary nie było.

Zadzwoń do nas!